Tags Elana Stein Hain

Tag: Elana Stein Hain

Kohelet as Intertext

Theodicy, faith, and the meaning of life. Who got it right - Kohelet or our Yamim Noraim liturgy? Elana Stein Hain explores!

EDITOR PICKS