Tags Ben Zakkai

Tag: ben Zakkai

The Waters of Consolation: Rabban Yohanan ben Zakkai and His Students

Miriam Gedwiser explores the time Rabban Yohanan ben Zakai's students sought to comfort their teacher.

EDITOR PICKS