Authors Posts by Yoni Rosensweig

Yoni Rosensweig

1 POSTS 0 COMMENTS
Yoni Rosensweig is Rabbi of the Netzach Menashe community in Beit Shemesh, and Ram in Midreshet Lindenbaum.

My Rebbe – Rav Nachum Eliezer Rabinovitch

Rav Yoni Rosensweig remembers his rebbe, HaRav Nachum Rabinovitch zz"l.